הטבות, תוי קניה ומתנות

לעובדי המרכז הרפואי מעיני הישועה